Inspección
A Inspección de Ríos
temperatura_ses.jpg
Calquera persoa pode participar neste proxecto

Para a realización da Ispección de Ríos, cada grupo ou persoa participante selecciona un ou varios tramos de 500 m do río escollido. Cos materiais proporcionados polo Proxecto, realizarán unha avaliación pormenorizada das súas características e estado atendendo a parámetros como:

  • Velocidade da auga, caudal, tamaño da canle etc...
  • Descripción física
  • Características e estado do bosque de ribeira
  • Construccións, sumidoiros, etc.
  • Análise de augas
  • Fauna e flora

Unha vez feita a avaliación, completarán as Follas Resumo da Inspección que enviarán á sede do Proxecto para a elaboración dos informes e incorporar os datos á web.

Os materiais de Inspección de Rios permiten aos grupos examinar e coñecer mellor o seu tramo de río, á vez que lles facilitan a realización dun control eficaz. Recollen unha metodoloxía de traballo estandarizada e subministran ferramentas para a súa realización.

Contido da Carpeta de Inspección de Ríos

1.- Guia de inspección: o método a aplicar.

Caderno de traballo onde se subministra as guías e explicacións precisas para a realización da Inspección así como información sobre os ríos.

2.- Fichas de campo e de identificación de organismos

Ensinan a recoñecer as principais especies de fauna e flora que habitan os ríos (árbores, peixes, anfibios, flora), permitindo a persoa inexperta realizar axeitadamente a recomplilación de datos na Inspección

3.- Outras materiais de análise

Subminístranse tamén reactivos en forma de tiras que permiten, en base a un sinxelo código de cor, establecer parámetros como a acided ou os nitratos presentas na auga.


Esta categoría está baleira

go to top