book b1 test . e cigarette . click here
https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Rede Proxecto Ríos

O Proxecto Ríos é unha iniciativa que xorde en Cataluña en 1997 da man da Associació Hábitats. Logo de 11 anos de implantación, actualmente converteuse nunha iniciativa conxunta que se desenvolve de forma paralela en cinco territorios máis: a Rede Hidrográfica do Júcar, a Comunidade Autónoma de Madrid, Cantabria, El Bierzo – Laciana, Galiza e, fóra do Estado, en Portugal. Isto fai que hoxe día, o Proxecto Ríos conte con máis de 3.000 grupos de voluntarios/as en toda a península ibérica.

rede_proxecto_rios.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que todos compartimos unha filosofía e unha metodoloxía común, en cada un deses lugares, diferentes entidades fanse cargo de aplicar e adaptar a metodoloxía. Isto fai posible a aplicación dunha iniciativa pioneira cun amplo ámbito xeográfico de actuación, que recoñece en todos os lugares nos que opera a capacidade da sociedade, organizada ou non, de idade adulta ou escolar, de decidir e actuar en defensa dos ríos desde territorios concretos, pero con conciencia global e co fin común de mellorar a nosa contorna natural, xerando o legado das xeracións vindeiras, beneficiarias do esforzo que realiza o groso do noso voluntariado.
As iniciativas levadas a cabo nos distintos territorios están adquirindo cada vez máis presenza no campo do voluntariado ambiental e a participación cidadá e son, sen dúbida, un referente no campo da educación e a intervención ambiental en relación á conservación, o coñecemento e a mellora dos espazos fluviais.

Neste contexto, a necesidade de aglutinar experiencias, compartilas e dar saída a inquietudes ou problemas comúns ou locais foi o xerme que empezou a expor a necesidade de tecer unha Rede de traballo común.
Hoxe en día, a Rede Proxecto Ríos defínese como unha rede de entidades que desenvolven a iniciativa Proxecto Ríos en distintos territorios da Península Ibérica.
A creación dunha rede permanente será a mellor ferramenta para asegurar a mellora continua do proxecto, a través da posta en común de metodoloxías concretas e innovacións que poidan xurdir e a creación de espazos de intercambio comúns para aprender dos erros detectados, así como a realización de talleres prácticos e actividades formativas conxuntas para mellorar a capacidade de traballo dos distintos equipos técnicos.


Esta categoría está baleira

go to top