go existentialism essay https://mcjvs.edu/?post_id=6226 enter site http://maryrobinettekowal.com/journal/18924-students-buying-essays-uk/61/ https://www.leh.org/bid-writing-services/ https://www.chestertonprimaryschool.org.uk/pupils.php?london=essay-about-yourself-template-7714 best chemistry help websites thesis prospectus example pay for essays online source url uncle toms cabin essay follow url follow site marion county public library homework help ap bio essay example of formal business report
Resultados do Informe Anual 2017 Imprimir E-mail
img_20180221_120445.jpgO informe do estado de saúde dos ríos galegos que presenta o Proxecto Ríos establece unha fotografía do estado ecolóxico dos nosos ríos a partir das análises realizadas durante as campañas de primavera e outono polo voluntariado participante. Preséntanse os resultados das inspeccións realizadas, a metodoloxía empregada na realización do informe e as actividades máis importantes desenvolvidas durante o ano 2017.
En 2017 o voluntariado do Proxecto Ríos determinou que o 41% dos ríos estudados en primavera tiñan moi bo estado de saúde; en outono foron o 25% dos casos. Con estado bo, as porcentaxes se distribúen da seguinte forma: 37% en primavera; 40% en outono. Para os estados moderado e deficiente temos as seguintes porcentaxes: 13% e 6% en primavera respectivamente e 23% e 12% para o outono. Con estado malo apareceu un 3% en primavera.
 
imagen1.jpgDende o ano de inicio do Proxecto Ríos, o https://www.leh.org/the-river-essay/ número de participantes aumentou considerabelmente. Na actualidade contamos con 376 grupos. Da totalidade dos grupos, enviaron as inspeccións de río o 42%, dato más baixo ao de anos anteriores, pero mellor que en 2016 (41%): 2013 (52%), 2014 (53%) e 2015 (46%). En 2017 recibíronse 158 inspeccións de río, dato similar ao ano 2014 (159) e un dos máis altos dos últimos anos.
 
imagen2.jpgEn canto á follow participación por provincias, a provincia de A Coruña é na que máis grupos hai, seguida moi de preto pola de Pontevedra. As porcentaxes entre unha e outra provincia son moi parecidas, 41 e 36% respectivamente. Lugo mantivo as súa porcentaxe de participación no período 2010 – 2016 (13% de media) co 14%. Ourense acadou un 9% no total de número de grupos, porcentaxe moi parecida á de 2015 (11%) e 2016 (10%).
A bacía das Rías Baixas é a que aglutina a maior parte dos grupos participantes e na que máis inspeccións se realizan. Respecto a outros anos (2012-2015), a bacía do Arco Ártabro consolídase como segunda conca máis estudada polo voluntariado cun 25%. A conca dos ríos que verten ao Cantábrico volveu a valores de 2013 e 2015, cun 6%, mentres que a do Limia – Douro, cun 2% rexistra o valor máis baixo dende o inicio do Proxecto.
 
calidade_bioloxica.pngEn función dos datos recollidos polo voluntariado sobre a enter calidade dos ríos, podemos concluír que en 2017 se observa unha diminución na porcentaxe de ríos en moi bo estado tanto na primavera como no outono. Mantense en 2017 a migración dos treitos en moi bo estado cara a un bo estado de saúde, sobre todo na campaña de outono, datos que se ven apreciando nos últimos anos.
Os treitos con calidade moderada presentan porcentaxes similares ao período 2012 - 2016, cuns valores promedio; porén, na campaña de outono rexistrouse un 23% de treitos con saúde moderada, valor máis alto no período 2012-2016. Os treitos con calidade deficiente volven a valores próximos ao ano 2014 cunha media entre campañas do 9%. Estes valores se corresponden, en primavera, cos ríos Mero (Cambre), Baa (Fene), Limia (Xinzo), Lonia (Ourense), Lagares (Vigo); en outono os ríos con saúde deficiente foron o Gafos(Pontevedra), Ulla (Touro), Veiga (Guitiriz), dous treitos do Mero (Cambre), o Xaralleira (Bergondo) e o Limia (Xinzo).
 En canto aos treitos con mala calidade, temos en 2017 3 treitos todos en primavera: O Arteixo ao seu paso polo polígono industrial de Arteixo, o Mero en Cambre e o Rabaceiras en Lousame asociado á explotación mineira de San Fins.
 
bosque_ribeira_primavera.pngEn canto á calidade do buy essays for module 2 english 102 bosque de ribeira, dende o inicio do proxecto, e moito máis nos últimos anos, estableceuse unha tendencia que manifestaba a situación de bosque_ribeira_outono.pngdegradación na que se atopa o bosque de galería que acompaña aos ríos. En 2017 os resultados son moi parecidos a 2015 e 2016. Arredor do 40% das masas de árbores do bosque de ribeira se atoparon en bo estado de conservación. En 2014 a media de marxes moi degradadas en primavera foi do 18%; en 2015 do 19%; en 2016 acadou o 21% e en 2017 chega ata o 24%. Una causa pode ser que as marxes con alteracións importantes evolucionan cara a degradación en vez de cara a recuperación.
Polo tanto, máis do 50% dos ríos estudados, tanto en primavera como en outono, presentan un bosque de ribiera en mal estado de conservación ben con alteracións importantes ou moi degradado, que en moitos casos a presenza de especies exóticas invasoras é determinante. Os treitos estudados coas dúas marxes moi degradadas correspóndense cos ríos Gafos, Gallo, Sarela, Umia, Lagar, Lagares, Miño, Mero e Limia entre outros.
 
calidade_habitat.pngEn canto á watch calidade do hábitat, os datos aportados polo voluntariado revelaron que os valores en 2017 foron moi parecidos aos anos 2015 e 2016, con máis da metade dos treitos estudados, tanto en primavera como en outono, con hábitats ben constituídos (64% en primavera e 68% en outono). Aínda así, máis do 30% dos treitos de río estudados amosaron alteracións e degradación no seu hábitat, que se corresponden, como ven sendo habitual, con treitos de río canalizados ou con déficit hídrico como o Limia ao seu paso por Xinzo.
Seguinte >
go to top