mollate.jpg
facebook_pr.jpg
Auga
Páxinas relacionadas coa auga: Nova Cultura da Auga, depuración, consumo, etc.
  Ligazón
     Fundación Nueva Cultura del Agua
Falar sobre a necesidade dunha Nova Cultura do Auga é tanto como falar sobre o reto desa Nova Cultura da Sostenibilidad que os tempos esixen; é falar sobre a necesidade de asumir un novo enfoque holístico e integrador de valores en materia de xestión
     Un mundo de auga
Exposición da Consellería de Medio Ambiente da que pode se descargar libremente unha copia en soporte electrónico dos paneis
     Hispagua
Sistema español de información sobre a auga
     Agua-Dulce.org
Páxina específica sobre auga de consumo elaborada pola Fundación Ecología y Desarrollo
 
go to top