Principal  Principal > Flora do río
Árbores
O bosque de ribeira ou de galería é unha das partes fundamentais do ecosistema fluvial, exercendo funcións de regulador de temperatura, fixador de ribeiras e fornecedor de materia orgánica, entre outras.
Brións
Abundantes nas ribeiras galegas poden medrar no chan, nos troncos e polas ou nas pedras. Non teñen raíces, senón que se fixan ao terreo mediante rizoides.
 
Flora vascular acuática
Non debemos confundilas coas algas, que carecen de raíces, tallos e follas. Poden ficar completamente submerxidas, flotar libremente (lentella de auga), ter follas flotantes (nenúfar, espiga de auga) ou ser emerxentes (espadaina, carrizo), cos seus rizoma
Flora Vascular de ribeira
Algunhas destas plantas non son exclusivas das ribeiras senón que ocupan tamen espazos doutras características
 
Os fentos
Grupo dos pteridófitos (formado por fieitos, licopodios e equisetos). En Galiza hai 69 especies dun total de 120 da Península Ibérica, o que da unha idea da importancia deste grupo na flora galega e das especiais condicións do noso país para o seu

Flora do río

go to top